הכי גבוה. שאפשר זו המומחיות שלנו

שירותים פיננסיים

תכנון פיננסי הוליסטי הינו שיטת ניהול מקיפה וממושכת של כלל הנכסים הפיננסים והפנסיונים, מטרת התכנון לייצר פתרונות כלכליים, מתוכננים מראש ומותאמים לצרכיו המשתנים של הלקוח ובני משפחתו הן בהונו האישי והן בהונו המשפחתי.

ניהול סיכוני משפחה

הגדרת המושג "סיכון" משתנה לעתים בהתאם לגישות והמטרות השונות של הליך ניהול הסיכונים. ההגדרה של סיכון הינה "חשש או אפשרות לאירוע אשר עלול לגרום לנזק או הפסד", האפשרות להתרחשות אירוע כלשהו, אשר עלול לגרום לפגיעה בתוכניות העתידיות של המשפחה או לאי-השגתם.

השקעות אלטרנטיביות

עולם ההשקעות האלטרנטיביות מאפשר פיזור טוב של סיכונים ואיזון אידיאלי של תשואות בתיק הנכסים, תוך הפחתת התלות בתנודות של שוק ההון.

.

תכנון פרישה

בין אם מדובר בפרישה ויציאה לפנסיה, פנסיה מוקדמת, עזיבת מקום עבודה או פיטורים, פרישה צריך לתכנן ואף כדאי ומומלץ להתחיל לתכנן בגיל מוקדם ככל הניתן.