Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

סעיף 125 ד’ – פטור ממס רווח הון לגמלאים

בשנת 2003 נכנס תיקון בפקודת מס הכנסה לפיו חלה חבות מס על רווחים ממרבית המוצרים הבנקאים ורווחי הון מהשקעות בניירות ערך. למעשה התיקון הנ"ל יצר מהפכה גדולה מאוד, המצב כיום הוא שרק במספר מועט מאוד של נסיבות ניתן לקבל פטור מלא או חלקי, מתשלום מס על רווחי הון. במדינה הבינו כי אצל חלק נרחב מציבור הגמלאים, החיסכון בבנק הוא בעצם השלמת הכנסה בעלת משקל רב לקצבאות הפנסיה.

בשנת 2003 נכנס תיקון בפקודת מס הכנסה לפיו חלה חבות מס על רווחים ממרבית המוצרים הבנקאים ורווחי הון מהשקעות בניירות ערך. למעשה התיקון הנ"ל יצר מהפכה גדולה מאוד, המצב כיום הוא שרק במספר מועט מאוד של נסיבות ניתן לקבל פטור מלא או חלקי, מתשלום מס על רווחי הון. במדינה הבינו כי אצל חלק נרחב מציבור הגמלאים, החיסכון בבנק הוא בעצם השלמת הכנסה בעלת משקל רב לקצבאות הפנסיה.

האם זה צודק שתשלמו מס מלא על רווחי ההון? זה הזמן לגלות כמה תוכלו לחסוך על כספכם המנוהל בשוק ההון.

מדיניות ישראל מאז ומעולם דגלה בלהבטיח קיום בכבוד לאזרחיה אשר הגיעו לגיל פרישה, אותם אנשים אשר יצאו זה עתה לפנסיה וכבר לא מרוויחים משכורת חודשית.

​אחת הדרכים בה המדינה עוזרת לגמלאי מדינת ישראל היא ע"י מתן הטבות מס מסוגים שונים, הטבה פחות פופולרית הינה הטבה לפי סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה המעניק החזר מס עד תקרה ממס רווחי ההון לחוסכים בפקדונות בנקאיים ובפוליסות חסכון המנוהלות ע"י חברות הביטוח.

החוק קובע כי כל מי שהגיע לגיל פרישה חובה (67 לגברים ונשים) וכבר מלאו לו 55 בתאריך 1.1.2003 (משמע נולד לפני 1.1.1948) זכאי לפטור ממס על רווחי הון עד לתקרה של 13,440 ₪ בשנה, ואצל בני זוג אשר שניהם עומדים בתנאים, סכום התקרה הינו 16,560 ₪ בשנה.

לצורך המחשה להלן דוגמה מספרית אשר תעזור לכם להבין את חשיבות העניין:

בני זוג אשר הגיעו לגיל 73 (נכון לשנת 2021) והפקידו בתחילת השנה 500,000 ₪ בפוליסת חסכון במסלול סולידי באחת מחברות הביטוח

ובסוף שנה היה בפוליסה רווח של 17,000 ₪, כלומר 517,000 ₪ .

  • ללא תקנה 125 ד' היו צריכים בני הזוג לשלם מס של 25% על הרווח כלומר כ-4,250 ₪.
  • בזכות סעיף 125 ד' רווח עד תקרה של 16,560 ₪ פטורים ממס מתוך 17,000 ולכן בפועל הזוג ישלם מס רווח רון של כ 125 ₪

 

מדובר בחסכון של כ-4,125 ₪ בשנה!

הטבת מס  זו ניתנת למימוש  מידי שנה קלנדרית !

האם כבר ניצלת את ההטבה?