Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פרשתם והפיצויים פטורים ? הרווחתם ! או שלא …

במהלך עבודתנו מול פורשים ההמלצה "האוטומטית" הנפוצה ביותר שאנו נתקלים בה היא ניצול מירבי של הפטור לו זכאי הפורש על מענקי הפרישה / כספי הפיצויים להם הוא זכאי עם פרישתו.

פורשים רבים בעיקר ממעסיקים גדולים מקבלים עם פרישתם פגישת ייעוץ על מנת לסייע לטפל במסמכים הנדרשים לטובת קבלת הפטור האפשרי על כספי הפיצויים , ביצוע פריסה על הכספים הפיצויים החייבים הנותרים במידה ויש כאלו וביצוע הליך קיבוע זכויות במידה והפרישה היא בגיל הפרישה הקבוע בחוק ומעלה.

לצערנו הרב במקרים רבים נוכחנו לגלות כי ההמלצה לקבלת הפטור על מענקי הפרישה ניתנת אוטומטית מבלי לקחת בחשבון את ההשלכות שיש להחלטה זו על גובה הפטור שלו יהיה זכאי הפורש על קצבתו לאחר הפעלת נוסחת הקיזוז באופן שמייצר לפורש הפסד כספי משמעותי לאורך זמן
להלן דוגמא הממחישה זאת

אבי פרש מעבודתו תחת אותו מעסיק שבו היה מועסק 38 שנים . את החסכון הפנסיוני הוא צבר בקרן פנסיה ותיקה ובקופות גמל נוספות הוא החליט להמיר את כלל הפיצויים שצבר לטובת הגדלת הקצבה כי היה מעוניין בהכנסה חודשית גבוהה לפיכך הקצבה שלו עומדת על 22,000 ₪ ברוטו
בעת הפרישה המעסיק חישב את סכום המענק הכולל לו זכאי הפורש : שנות עבודה כפול שכר אחרון בניכוי סכום הפיצויים שנצברו בתכניות השונות, והסכום הנוסף שאותו קיבל אבי כהשלמה הוא 100,000 ₪ במענק ישיר מהמעסיק.

כמובן שאבי זכאי למשוך את מלוא השלמת הפיצויים בסך 100,000 ₪ בפטור שכן הוא זכאי לפטור בגבוה שנות העבודה כפול תקרת הפטור שעומדת נכון ל-2019 על 12,380 ₪ לכל שנת עבודה.

אם יבחר באפשרות זו המשמעות היא שלאחר הפעלת נוסחת הקיזוז ישאר בידו סך קצבה פטורה מופחתת בשיעור של 3,659 ₪ לשנים 2020-2024 ו-4931 ₪ משנת 2025 ואילך.

בהתאם לכך סכום הקצבה נטו שיקבל יהיה 19,198 ₪ בין השנים 2020-2025 ו- 19,593 ₪ משנת 2025 ואילך .
אך שימו לב : אם אבי יבחר שלא לנצל את הפטור על המענק שיקבל אלא לבצע פריסת מס, אמנם הוא ישלם מס חד פעמי בגובה של 31,000 ₪ , אך מנגד הקצבה הפטורה לה יהיה זכאי תישאר בגובהה המירבי מכיוון שלא תהיה כל גריעה מסך הפטור בשל נוסחת הקיזוז .
בהתאם לכך גובה הפנסיה הפטורה תעמוד על 52% מתקרת קצבה מזכה בשנים 2020-2024 ו-67% מתקרת קצבה מזכה משנת 2025 ואילך.
הקצבה נטו שיקבל במקרה זה תגדל כמובן ותעמוד על 19,431 ₪ בשנים 2020-2024 ו- 19,881 ₪ בשנת 2025 ואילך .

מדובר בפער לעומת האפשרות הראשונה של 233 ₪ ל-5 שנים הראשונות ו-288 ₪ לשנים הבאות
המשמעות היא שגם לוקחים בחשבון את תשואה על הכסף בשיעור של 3% נטו בשנה נקודת האיזון בין 2 האפשרויות היא לאחר 10 שנים. כלומר מתום 10 שנים הופך להיות כלכלי יותר לקבל את תוספת הנטו לקצבה על חשבון הפטור החד פעמי על הפיצויים .

אם נצא מהנחה שאבי יחיה עד לתוחלת החיים הממוצעת לבני גילו – 84 הרי שאם אכן יבחר לותר על הפטור על הפיצויים ולשלם עליהם מס הוא יזכה לתוספת קצבה שתאזן את תשלום המס החד פעמי על הפיצויים כעבור 10 שנים מיציאתו לפנסיה כלומר בגיל 77 , והתוספת לנטו בגין 7 השנים הבאות עד להגיעו לגיל 84 מסתכמת ברווח נקי בערך של קרוב ל-27,000 ₪ !

אם ירצה הגורל והוא יאריך ימים עד גיל 90 מדובר ברווח נקי בגין 13 שנים נוספת עם ערך של קרוב ל-55,000 ₪ .
לסיכום : עוד דוגמא קלאסית כיצד קבלת החלטה "אוטומטית" ובמקרה זה ניצול הפטור על כספי הפיצויים על חשבון הפטור על הקצבה יכולה לעלות לפורש בסכום משמעותי של עשרות אלפי שקלים במס מיותר.

 

המאמר נכתב ע"י עופר וולף מתכנן פיננסי ואחראי תחום פרישה.