Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תכנון פרישה – למה זה טוב ?

בטח שאלתם את עצמכם מדוע צריך תכנון פרישה ולמה אני צריך לשלם על זה?
ננסה לענות בקצרה ובפשטות .
במועד הפרישה ישנן מספר החלטות שעל הפורש לקבל . החלטות אלה נוגעות בעיקר לגבי אופן משיכת כספי הפיצויים והתגמולים.
הן את כספי התגמולים והן את כספי הפיצויים ניתן למשוך בשלושה אופנים :
1. המרה לקצבה (כאשר מתאפשר)
2. משיכה הונית פטורה ממס (במידה וקיים תנאים שמאפשרים זאת)
3. משיכה הונית חייבת במס
לכל החלטה כזו ישנן השלכות משמעותיות מבחינת תזרים המזומנים הצפוי לפורש לאורך שנות הפרישה עם דגש על חבות המס הכוללת .
קבלת החלטה לא מושכלת מבלי בחינה של מגוון האפשרויות העומדות לרשותכם יכולה לייצר פגיעה כספית משמעותית בגובה עשרות אלפי שקלים ואף יותר .
ההתמחות שלנו בתקנות הפנסיוניות השונות ובדגש על תקנות מיסוי הפרישה מאפשרות לנו להתאים לכל פורש או פורשת את מסלול הפרישה האידאלי בעבורו כך שאף שקל לא יישאר על הרצפה ותצאו לדרך החדשה עם עמידה מקסימלית ביעדיכם הפיננסיים ומינימום מיסוי מיותר.
הערך המוסף המשמעותי שאנו מביאים ללקוחותינו הוא הניסיון רב השנים שלנו בתכנון פיננסי ופנסיוני מתקדם . במקרים רבים ההחלטות שתקבלו לגבי אופן הפרישה שלכם ומיסוי הפרישה משופעים משמעותית מאופן ניהול הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים שלכם , ולהיפך .
תכנון פרישה שאינו לוקח בחשבון את האופן שבו תשקיעו את הכספים הפנויים שיעמדו לרשותכם עם פרישתכם נותן מענה חלקי בלבד שאינו עומד בכלל היעדים הפיננסיים שלכם.
אנחנו נדאג שאת ההחלטות תקבלו כאשר כל התמונה המלאה פרושה בפניכם באופן הברור והמקיף ביותר ,כך שתוכלו באמת לעמוד ביעדי הפרישה שלכם בהצלחה המירבית.
המאמר נכתב ע"י עופר וולף מתכנן פיננסי ואחראי תחום פרישה