דירה/בית/נכס

ביטוח ריסק למשכנתא​

אם את/ה מתכוון לרכוש דירה, סביר מאוד שתצטרך הלוואה לצורך רכישת דירה, שההחזר הכספי בגינה נפרש לאורך תקופה ארוכה, ומאפשר ללווים לעמוד בהוצאת הרכישה. גורם חשוב נוסף שיש להביא בחשבון בעת לקיחת הלוואה כזו משכנתא הוא ביטוח משכנתא.

ביטוח המשכנתא הנו חלק בלתי נפרד מההלוואה המובטחת במשכנתא שכן הוא נועד להבטיח לבנק את החזר - כספי ההלוואה במקרה של אסון. מסיבה זו מכיל ביטוח המשכנתא שני חלקים: ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה למשכנתא.
בעבר, נהוג היה לבצע את ביטוח המשכנתא דרך הבנק שממנו ניתנה ההלוואה. כיום ניתן לעשות את הביטוח גם באמצעות חברות הביטוח השונות.


ביטוח החיים המחויב בהליך נטילת המשכנתא, מבטיח את החזר יתרת ההלוואה לבנק ע"י חברת הביטוח, במקרה של מות הלווה. בדומה לפוליסת ביטוח חיים רגילה, גם הפרמיה על ביטוח חיים למשכנתא תלויה בגורמי בריאותו והרגלי חייו של המבוטח ומשתנים אישיים שונים. בחלק גדול מהמקרים, הפרמיה המשולמת על הביטוח יורדת בהדרגה בהתאם להחזר ההלוואה ובהתאמה, סכום הביטוח קטן מידי שנה,

דהיינו, במקרה מזכה הסכום שחברת הביטוח תשלם יקטן ובכפוף לתנאי החברה והפוליסה.​