גרף של מניה

תיק השקעות מקומי​
 

תיק השקעות הוא נכס פיננסי המתנהל בחשבון ייעודי להשקעות בניירות ערך, אשר הלקוח ובעל הרישיון מגדירים יחד

את מדיניות ההשקעות המושפעת מרכיבים שונים כגון: גיל, מצב פיננסי, מצב משפחתי, טווח השקעה יחס לסיכון ועוד.

 

כספי הלקוח מופקדים בחשבון ניירות ערך על שם הלקוח בסניף הבנק/חבר הבורסה עימו הוא רגיל לעבוד.
חשוב לציין כי הכסף נשאר בחשבון הלקוח ואינו עובר לגורם חיצוני.​