משפחה

ביטוח בריאות​

אתה קובע את סל הבריאות שלך ושל משפחתך - לא סתם אומרים "העיקר הבריאות".​
 

ביטוח בריאות מאפשר לך ולבני משפחתך להתמודד עם מצבים של מחלה או עם צורך בריאותי, ומעמיד לרשותך את האמצעים לקבלת הטיפול הנחוץ לך, במהירות ומבכירי הרופאים בארץ ובעולם.
ביטוח בריאות מכסה בעיקר את התחומים הבאים: ניתוחים בארץ ובחו"ל, השתלות, תרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות הממלכתי, מחלות קשות, סיעוד, אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ועוד.​

 

ביטוח בריאות בישראל נשען על שלושה מרכיבים:​
 

1. חוק ביטוח בריאות ממלכתי חוק המבוסס על צדק, שוויון ועזרה הדדית, לפיו זכאי כל תושב בישראל - להיות חבר באחת מקופות החולים עפ"י רצונו ולהיות מכוסה בסל של שירותים רפואיים בסיסיים. חוק הבריאות הממלכתי חשוב וחיוני ומעניק סל שירותים בסיסיים אך מתאים בעיקר לטיפול במחלות שגרתיות, בדיקות, חיסונים ועוד. גם שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים, לא מכסים את כל הצרכים הרפואיים להם אנו זקוקים או חלילה עלולים להזדקק בעתיד.​
 

2. שב"ן (שירותי בריאות נוספים של קופות החולים) תקנון המעניק מגוון שירותים רפואיים נוספים כגון:
רפואת שיניים, בדיקות הריון,בדיקות תקופתיות וכו', אשר אינם מכוסים במסגרת החוק וניתן להצטרף אליהם בצורה וולנטרית בתוספת תשלום. לדוגמא: "כללית מושלם","מכבי זהב", "מאוחדת עדיף", "לאומית" ועוד.​

 

3. ביטוח בריאות פרטי חוזה ביטוח בין המבוטח לבין חברת הביטוח המעניק מגוון כיסויים ביטוחיים -
ופתרונות למצבים רפואיים קשים, כגון ניתוחים בחו"ל, השתלות בחו"ל, תרופות שאינן בסל הבריאות, כיסויים אשר אינם מכוסים או מכוסים

​באופן חלקי במסגרת השב"ן או בחוק הבריאות הממלכתי.