דוח פיננסי

קרן השתלמות​

 

קרן השתלמות היא תוכנית חסכון לשכירים ועצמאיים לטווח בינוני עד ארוך אשר מאפשרת למשוך את הסכומים הנצברים בתום 6 שנים

מפתיחתה או בתום 3 שנים לעמית שהגיע לגיל פרישה.