תכנון פיננסי
תיק השקעות גלובלי

​מחקרי עבר הציגו כי פיזור נכסים גאוגרפי וסקטוריאלי עשוי להוות אסטרטגית השקעה טובה לצורך הקטנת סיכון והתנודתיות הכרוכות בהשקעות פיננסיות.

​התמקדות בלעדית בשוק המקומי עשויה להשתלם לטווח הקצר...

תיק השקעות מקומי

תיק השקעות הוא נכס פיננסי המתנהל בחשבון ייעודי להשקעות בניירות ערך, אשר הלקוח ובעל הרישיון מגדירים יחד את מדיניות ההשקעות המושפעת מרכיבים שונים כגון:

גיל, מצב פיננסי, מצב משפחתי, טווח השקעה יחס לסיכון ועוד...

קופת גמל

קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח ארוך. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות:
הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, התשואה שנצברה על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו.

פוליסת חסכון

​פוליסת חיסכון הינה מוצר טהור לחיסכון (ישנה אפשרות להוסיף רכיב ביטוחי) ומנוהלת באחת מחברות הביטוח...

ביטוח בריאות

​אתה קובע את סל הבריאות שלך ושל משפחתך - לא סתם אומרים העיקר הבריאות.​

ביטוח בריאות מאפשר לך ולבני משפחתך להתמודד עם מצבים של מחלה או עם צורך בריאותי, ומעמיד לרשותך את האמצעים לקבלת הטיפול הנחוץ לך, במהירות...

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא תוכנית חסכון לשכירים ועצמאיים לטווח בינוני עד ארוך אשר מאפשרת למשוך את הסכומים הנצברים בתום 3 שנים

מפתיחתה או בתום 3 שנים לעמית שהגיע...

ביטוח סיעודי

אף אחד מאיתנו לא רואה את עצמו נקלע למצב סיעודי, אך התקדמות מדע הרפואה והעלייה בתוחלת החיים מעלים את הסיכון לכך. ביטוח סיעודי משמש כרשת ביטחון כלכלית כאשר המבוטח נקלע לצורך של טיפול סיעודי.

הצורך ברכישת ביטוח סיעודי נובע ממספר גורמים:

ביטוח מחלות קשות

בקרות מחלה קשה נאלצים החולה ומשפחתו להתמודד עם הוצאות רבות לא צפויות הנגרמות עקב המחלה.
בנוסף, הפסקה או ירידה בהיקף העבודה של החולה...

שירותי פרישה

תהליך הפרישה מהעבודה לגמלאות הינו אחד התהליכים המשמעותיים ביותר בחייו של העובד.
אורך החיים הממושך יותר בתקופתינו יכול להיות חדשות נפלאות לאלו שכבר מבינים, שהפרישה לגמלאות...

ביטוח ריסק למשכנתא

אם את/ה מתכוון לרכוש דירה, סביר מאוד שתצטרך הלוואה לצורך רכישת דירה, שההחזר הכספי בגינה נפרש לאורך תקופה ארוכה, ומאפשר ללווים לעמוד בהוצאת הרכישה. גורם חשוב נוסף שיש להביא בחשבון בעת לקיחת הלוואה כזו משכנתא...