רקע

גילוי נאות

 

עיטם סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ מתמחה בשיווק מוצרים פנסיונים ופיננסים,ביטוחי חיים , בריאות וסיעוד.

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונית), תשס"ה – 2005, מוגדרת "עיטם סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ"-כסוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ פנסיוני. מתוך הרצון לאפשר ללקוחותיה מגוון רחב של מוצרים פנסיוניים משווקת "עיטם סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ" את מוצריהן של רבים מבתי

ההשקעות, מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל.