דמי ניהול

תנאי הלוואות

פרטי חשבון להעברה

דרכי התקשרות

מפקח – יוחאי עטון yochaia@analyst.co.il 052-2286602

כתובת המייל
סוג פעולה
דגשים חשובים

hiztarfut@analyst.co.il 

הצטרפויות וניודים חדשים בלבד

מייל נפרד לכל הצטרפות או העברה (כולל הפקדות במעמד הצטרפות )

gvia@analyst.co.il

העברות בנקאיות

אסמכתה ואישור ניהול חשבון (קופות קיימות בלבד)

הרשאה לחיוב חשבון

(קופות קיימות בלבד)

יש לצרף :
• אסמכתה להקמת הרשאה לחיוב חשבון
• מועד חיוב
• סכום לחיוב

anapidyonot@analyst.co.il

בקשות משיכה

יש לצרף  :
• טופס משיכה
• צילום ת.ז
• אישור ניהול חשבון (צ'ק מבוטל)

שינוי מסלול

יש לצרף  :
• טופס שינוי מסלול
• במידה ומדובר על כספי פיצויים יש להעביר אישור על שחרור כספי פיצוים

idkunim@analyst.co.il

עדכון מוטבים

יש להעביר את הטופס באחת מהדרכים הבאות :
• חתום ונעול דיגיטלית

• אם הטופס לא חתום ונעול דיגיטלית צריך להגיע אלינו בצורה פיזית (בכתב יד ולא כצילום)

mgemel@analyst.co.il

כל פעולה או בירור של גורם מתפעל

במידה ואתם רק גורם מתפעל של מעסיק יש לפנות אך ורק למחלקת מעסיקים

sochnim@analyst.co.il

בירורים ונושאים נוספים

 

hashlamot@analyst.co.il

השלמות של ליקויים