דמי ניהול

תנאי הלוואות

פרטי חשבון להעברה

דרכי התקשרות

מפקחת – קמילה עבדואלייב  kamilaab@clal-ins.co.il  054-5568232

חיסכון פיננסי – הצטרפות/הפקה חדשה/שיוכי כספים   klithatz@clal-ins.co.il

פדיון/ביטולים   TFSaving@clal-ins.co.il

שירות/דסק   sherut_shulal@clal-ins.co.il