הביטוח הסיעודי בישראל

מטרתו של הביטוח הסיעודי הוא מתן מענה לצרכים המתעוררים כאשר אדם נזקק לשירותי סיעוד, כלומר הופך לתלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היומיום.

את הביטוח הסיעודי ניתן לחלק לשלושה רבדים:

1. ביטוח סיעודי כחלק מחוק הביטוח הלאומי

2. ביטוח סיעודי כחלק מהביטוח המשלים של קופות החולים

3. ביטוח סיעודי פרטי בחברות הביטוח

הביטוח הממלכתי כחלק מהביטוח הלאומי מעניק למבוטחים הנזקקים לסיוע סיעודי שעות טיפול שבועיות בהתאם לחומרת המצב הסיעודי בו הם נמצאים.
לחלופין ניתן להמיר את שעות הטיפול לסיוע כספי (להעסקת עובד זר), שיכול להגיע למקסימום של 3,400 ₪ בחודש (בהתאם לרמת הנזקקות של האדם הסיעודי ולפי החלטת הרופא).

הביטוח הסיעודי שמציעות קופות החולים אחיד בין כל הקופות, פוליסות אלה מעניקות למבוטחים קצבה חודשית הנעה בין 3,500 ₪ ל- 5,500 ₪ ,בהתאם לגיל ההצטרפות לביטוח.

הפוליסות שמציעות קופות החולים זולות משמעותית מהפוליסות של חברות הביטוח אך יש לשים לב שהקצבה ניתנת ל-5 שנים בלבד מהרגע שהאדם הפך לסיעודי וניתנת אך ורק לאדם שהפך לסיעודי עקב מחלה בלבד (במידה ואדם הפך לסיעודי עקב תאונת דרכים או תאונות עבודה, לא יהיה זכאי לקצבה במסגרת הפוליסה).

מומלץ להצטרף לביטוח הסיעודי של קופת החולים בשל עלותו הזולה, אך אין להסתפק רק בו כיוון שלרוב הסיוע מהביטוח הלאומי ומקופת החולים לא מספק.
עלות ממוצעת של מטפל לאדם סיעודי נעה בין 9,000 ₪ ל – 11,000 ₪ בחודש. בנוסף יש לקחת בחשבון את הוצאות הנגשת הבית לאדם סיעודי (התקנת מעלית, הרחבת חדרים ועוד..) שמסתכמות בעוד כמה עשרות אלפי שקלים.
בזכות הרפואה המתקדמת של ימינו חלה הארכה בתוחלת החיים של האדם הסיעודי. צעיר ההופך לסיעודי יכול לחיות שנים רבות ולכן קצבה ל-5 שנים בלבד הניתנת מקופת החולים אינה מספקת.

לביטוח הסיעודי הפרטי ישנם כמה יתרונות משמעותיים:

1. הפרמיה קבועה- הפרמיה לא עולה עם הגיל.
2. ישנו כיסוי ביטוחי גם במקרה של מצב סיעודי עקב תאונת דרכים או תאונת עבודה
3. הפוליסה צוברת ערכי סילוק- בפוליסות פרט סיעודיות, שבהן הפרמיה קבועה, המבוטח צובר ערך מסולק לאורך השנים שבהן הוא משלם פרמיה. כלומר, גם אם הוא הפסיק לשלם את הפרמיה, עדיין נותר לו ערך מסוים בפוליסה, שמספק לו כיסוי חלקי אם הפך לסיעודי לאחר הפסקת התשלום. 

ביטול הביטוח הסיעודי הקבוצתי

 

בביטוח הסיעודי הקבוצתי כל המבוטחים שילמו סכום פרמיה זהה ונמוך ולא נדרשו לעבור חיתום רפואי. הבעיתיות בו היתה שאינו הקנה למבוטחים זכויות עתידיות, כלומר כאשר אדם עזב את מקום עבודתו או הגיע לגיל הפרישה, נפלט מהביטוח הקבוצתי ונשאר ללא כיסוי ביטוחי וללא ערכי סילוק (ערכי סילוק נצברים בפוליסה פרטית מאז ומתמיד).
כך נוצר מצב שהעובד נותר בגיל מבוגר ללא ביטוח סיעודי, ועם קושי להתקבל לביטוח סיעודי חדש בשל מצבו הרפואי ומחירו הגבוה של הביטוח למצטרפים בגיל מבוגר.
מבקר המדינה כתב על הביטוח הסיעודי הקבוצתי: "מדובר במחדל שנמשך כבר עשרות שנים, ושעצם יצירת פוליסת הביטוח הסיעודי הקבוצתי נולדה בחטא".
החל מה-01/01/2018 בוטלו הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים (למעט מספר גופים מאוד מצומצם), ולמבוטחים ניתנה האפשרות להמשיך את הביטוח באופן פרטי ללא חיתום רפואי.

 

ישנן מספר רפורמות העולות מידי פעם לדיון, שמטרתן להקל על החולה הסיעודי. מדברים על האפשרות להגדיל את מספר השעות להם זכאי האדם הסיעודי, בנוסף דנים בהגדלת הקצבה הסיעודית עבור קשישים סיעודיים בדרגת החומרה הגבוהה ביותר.

לדעתנו אין לסמוך על שינוי משמעותי בתחום בזמן הקרוב ובשל כך יש לדאוג לעצמנו לביטוח סיעודי פרטי אשר יהיה עבורנו סוג של חיסכון למקרה שחלילה נהפוך לסיעודיים.
זה יכול לקרות לכל אחד בכל גיל ואין להקל ראש בנושא.
יש מגוון רחב של מסלולי ביטוח סיעודיים אשר יכולים להתאים לכל אחד, אך בעת בחירת הכיסוי הביטוחי יש לדאוג שהבחירה נעשית בהתאם לצרכי המבוטח, וזאת לפי מספר קריטריונים אותם אנו לוקחים בחשבון

נכתב ע"י ניצן יוספי, מתמחה ביטוח בסוכנות "עיטם"

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני/ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק פנסיוני/יועץ מס בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי

המידע שמוצג אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ו/או הצעה לרכישת ני"ע. ט.ל.ח.