רקע

ניתן להתחיל את בדיקת הזכאות ע"י בחירת הסטטוס הבא:

 

 

בשנת 2003 הוכנס תיקון בפקודת מס ההכנסה לפיו חלה חבות במס על רווחים ממרבית המוצרים הבנקאים ורווחי הון מהשקעות בניירות ערך. למעשה התיקון הנ"ל יצר מהפכה גדולה מאוד, יחד עם זאת, המצב כיום הוא שרק במספר מועט מאוד של נסיבות ניתן לקבל פטור, מלא או חלקי, מתשלום מס על רווחי הון. במדינה הבינו כי אצל חלק נרחב מציבור הגמלאים, החיסכון בבנק הוא בעצם השלמת הכנסה בעלת משקל רב לקצבאות הפנסיה.

סעיף 125 ד’ – פטור ממס לגמלאים על רווחי הון


האם זה צודק שתשלמו מס מלא על רווחי ההון? זה הזמן לגלות כמה תוכלו לחסוך על כספכם המנוהל בשוק ההון.

מדיניות ישראל מאז ומעולם דגלה בלהבטיח קיום בכבוד לאזרחיה אשר הגיעו לגיל פרישה, אותם אנשים אשר יצאו זה עתה לפנסיה וכבר לא מרוויחים משכורת חודשית.

אחת הדרכים בה המדינה עוזרת לגמלאי מדינת ישראל היא ע"י מתן הטבות מס מסוגים מסוימים, הטבה מאוד פופולרית הינה הטבה לפי סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה המעניק החזר מס עד תקרה ממס רווחי ההון לחוסכים בפקדונות בנקאיים ובפוליסות חסכון המנוהלות ע"י חברות הביטוח.

Heading 1

החוק קובע כי כל מי שהגיע לגיל פרישה חובה (67 לגברים ונשים) וכבר מלאו לו 55 בתאריך 1.1.2003 (משמע נולד לפני 1.1.1948) זכאי לפטור ממס על רווחי הון עד לתקרה של 13,440 ₪ בשנה, ואצל בני זוג אשר שניהם עומדים בתנאים, סכום התקרה הינו 16,560 ₪ בשנה.

 

לצורך המחשה להלן דוגמה מספרית אשר תעזור לכם להבין את חשיבות העניין: בני זוג אשר הגיעו לגיל 70 (נכון לשנת 2017) אשר הפקידו בתחילת 2017 500,000 ₪ בפוליסת חסכון במסלול סולידי באחת מחברות הביטוח  ובסוף שנת 2017 היו בפוליסה 517,000 ₪ כלומר רווח של 17,000 ₪  ללא תקנה 125 ד' היו צריכים בני הזוג לשלם מס של כ25% כלומר כ-4,250 ₪. בזכות סעיף 125 ד' כ-16,560 פטורים ממס מתוך 17,000 ולכן בפועל הזוג ישלם כ125 ₪ במקום 4,250 ₪ שזהו חיסכון של כ-4,125 ₪ בשנה.

 

הטבת מס  זו ניתנת למימוש  מידי שנה קלנדרית !

האם את\ה ניצלת את ההטבה?

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני/ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק פנסיוני/יועץ מס בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי

המידע שמוצג אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ו/או הצעה לרכישת ני"ע. ט.ל.ח.