דמי ניהול

תנאי הלוואות

פרטי חשבון להפקדה

הסכמים פנסיה

היקף מצבירההיקף מהפקדהקצבה מיידית
אין7%
לסוכנות
₪ 15,000
למיליון לסוכנות

דרכי התקשרות

מפקחת – לי לוי   leel@fnx.co.il   052-7771799

רפרנטית סוכנות – נופר אלון  nofar.alon@xnes.co.il

דסק – גמל השתלמות 03-7537922

דסק – פוליסות חיסכון 2724*