דמי ניהול

תנאי הלוואות

פרטי חשבון להעברה

דרכי התקשרות

מפקח – אסף ריבר asafri@harel-ins.co.il 054-2168000

דסק – 9254*

בירורים ומידע – פוליסות – לוסינה אדיבקיאן   lusinaa@harel-ins.co.il

בירורים ומידע – גמל – דורית    gemeltzafon2@harel-ins.co.il