דמי ניהול

תנאי הלוואות

פרטי חשבון להעברה

דרכי התקשרות

מפקחת – מור שרון  morshar@migdal.co.il    054-7359935