דמי ניהול

תנאי הלוואות

פרטי חשבון להעברה

הסכמים פנסיה

היקף מצבירההיקף מהפקדהקצבה מיידית
₪ 1,000
לסוכן
5%
לסוכנות
₪ 9,000
למיליון לסוכנות

דרכי התקשרות

מפקחת – מורן חדד  moran.hadad@more.co.il    054-4344447 

דסק   agents@more.co.il  074-7811201

ניהול תיקים – סיוון עזיזי  sivan.azizi@more.co.il   052-8008873