תכנון פיננסי

הצורך בתכנון פיננסי ופנסיוני


בשנים האחרונות אנו עדים להתחוללות של תמורות רבות בשוק ההון, הביטוח והפיננסים. החל ממשבר כלכלי גלובלי, תוך כדי רגולציה ואכיפה מוגברת, רפורמות פנסיוניות ופיננסיות (רפורמת בכר, תיקון 3 לחוק הקופות גמל, תיקון 190,תיקון 5 וכיו"ב) וריבוי מוצרים וגופים מנהלים בתחומי הביטוח והפיננסים הם רק חלק מהסיבות להתפתחותה של גישת התכנון הפיננסי והפנסיוני.​

 

הלקוח, בין אם הוא יחיד, תא משפחתי או חברה עסקית, חשוף במהלך חייו לסיכונים פיננסיים וביטוחים. 
תכנון פיננסי ופנסיוני, הינו תהליך של מיפוי וזיהוי הצרכים המשתנים, הסיכונים להם חשופים הלקוחות לאורך זמן וכן, קבלת החלטות בבחירת הפתרונות האופטימאליים. כל זאת, תוך בחינה כוללת של סך הנכסים הפיננסים והביטוחים של הלקוח. תוך כדי התהליך, מתבצעת בקרה על יישום ההחלטות, לרבות מעקב ודיווח משולב של סך הפתרונות.​

 

במהלך חייו חוסך הלקוח, במסגרת תוכניות פנסיוניות (ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל), נדל"ן (דירה) ועד לנכסים "נזילים" כגון קרנות נאמנות, תעודות סל ופיקדונות בבנק. במקביל, הוא צובר התחייבויות, כגון משכנתא והלוואה לרכישת רכב ו/או לצרכים שוטפים. ההתחייבות העתידית הגדולה ביותר הינה במקרים רבים ההוצאה החודשית הנדרשת, החל מגיל פרישה מהעבודה ואילך. בתקופה זו הנכסים שנצברו אמורים לממן את ההוצאות.​
 

רוב הלקוחות צוברים נכסים אלה בהדרגה, במהלך חייהם ומוסרים אותם לניהול גופים שונים ללא סינרגיה בין הגופים וללא הסתכלות כוללת על סך הנכסים לעתים קרובות, בן/בת הזוג רוכש/ת נכסים דומים ומוסר/ת אותם לניהול גופים שונים. או במקביל, לוקחים הלוואות ומשכנתאות באמצעות גופים אחרים.​
 

ריבוי הגופים העוסקים בניהול נכסי הלקוח מקשה מאוד על היכולת ליצור תמונה כוללת של הנכסים שברשות הלקוח, מול ההתחייבויות או הסיכונים שנטל על עצמו. התוצאה: תהליך לקוי של קבלת החלטות כלכליות, לעיתים תוך התבססות על מידע חלקי. לדוגמה, כשלקוח מתייעץ עם מנהל ההסדר הפנסיוני לגבי הכסף שצבר בקרן הפנסיה או בביטוח מנהלים, הוא אינו לוקח בחשבון את הכסף שנצבר בקרן הנאמנות, או את השווי הכלכלי של הביטוח הסיעודי שרכש באמצעות גוף נוסף.​
 

מטרת הניהול ההוליסטי במקרה זה, הינה התאמת התוכנית הפנסיונית למצבו של החוסך וכלל נכסיו, תוך שימת דגש על צרכיו הביטוחים למקרה מוות ונכות, התאמת מסלול ההשקעה של נכסיו הפיננסים בהתאם להעדפת הסיכון שלו ומתן פתרונות הגנה לסיכוני בריאות, סיעוד, אריכות ימים, רכוש וחבויות.
פתרונות אלו מהווים סוג של הגנה על הנכסים הפיננסיים, שכן הם מסייעים לנו להקטין סיכונים שונים.​

 

לסיכום, חובה על כל אחד מאיתנו גם כיחיד וגם כחברה לנהל את הסיכונים הביטוחיים והפיננסיים שלו מתוך ראייה כוללת של ההתחייבויות והנכסים העומדים לרשותו.​
 

גישת הניהול ההוליסטי לנכסי לקוח, שמטרתה לזהות את הצרכים המשתנים והסיכונים להם חשופים הלקוחות לאורך זמן ולהתאים להם את הפתרונות האופטימליים. זוהי הגישה היחידה שמבטיחה מגוון שירותים משלימים לבחירה אישית.