ניהול סיכוני משפחה.

הגדרת המושג "סיכון" משתנה לעתים בהתאם לגישות והמטרות השונות של הליך ניהול הסיכונים. ההגדרה של סיכון הינה "חשש או אפשרות לאירוע אשר עלול לגרום לנזק או הפסד", האפשרות להתרחשות אירוע כלשהו, אשר עלול לגרום לפגיעה בתוכניות העתידיות של המשפחה או לאי-השגתם.

על סמך הגדרה זו, יש לקבוע ולזהות את היעדים ובהתאם להם ניתן לאתר את המקומות שבהם קיימת חשיפה לסיכון.

כל אדם פועל במספר מישורים אשר עלולים לחשוף אותו למגוון סיכונים משתנים, בכדי לערוך בחינה כזו, הסקירה מנסה להתמודד עם מספר שאלות חשובות:

  1. מהם הסיכונים השכיחים אשר עלולים להשפיע על עתיד המשפחה?
  2. מהי דרגת "המהותיות", החשיבות, של הסיכונים? – הכוונה היא לפוטנציאל הנזק שעלול להיגרם למשפחה, באם יתממש סיכון מסוים, ומה זה אומר לגבי החשיבות העתידית של סיכון מסוים.

סקירות אלו נערכות לאור התפתחות תחום ניהול הסיכונים בשנים האחרונות, מטרתן להתאים תוכנית ניהול סיכונים לך ולבני משפחתך ולהעניק שקט נפשי, באמצעות צפיית הסיכונים מבעוד מועד ומזעורם למינימום האפשרי.

מחלקת ניהול סיכונים פועלת מתוך מתן שירות מסור ומקצועי למבוטחיה , הכולל בניית תוכנית והתאמתה באופן אישי לצרכיהם של מבוטחנו ובני משפחתם, ומעל הכל, שמירה על האינטרסים האישיים של כלל מבוטחנו, הכולל ליווי מקצועי ועדכונים שוטפים.

ביטוח סיעודי

התקדמות הרפואה והעלייה המתמדת בתוחלת החיים מגבירים את הצורך בהבטחת איכות החיים עבור מי שנקלע לצורך של טיפול סיעודי. ביטוח סיעודי משמש רשת ביטחון כלכלית עבור המבוטח ומשפחתו וזאת מפני עלויות טיפול חודשיות גבוהות, הנעות בין 7,000-10,000 ₪ לטיפול בבית ו-13,000-20,000 ₪ לטיפול במוסד סיעודי וזאת בנוסף לסיוע החלקי והמוגבל של המוסדות הציבוריים.

ביטוח משכנתא

מטרת ביטוח החיים הנ"ל הינו כיסוי גובה ההלוואה שנלקחה מהבנק וזאת למקרה של מוות של אחד מבני הזוג, דבר אשר יפגע ביכולת להמשך תשלום החזרי המשכנתא. במקרה זה, חברת הביטוח לוקחת על עצמה לשלם לבנק את סכום ההלוואה שטרם נפרע. בעת נטילת משכנתא, עריכת ביטוח חיים למשכנתא נדרש כחלק מתנאי ההלוואה.

הצורך בפיצוי כספי במקרה של מחלה קשה

מחלות קשות או אירועים רפואיים חמורים עלולים לשנות את החיים ולהעמיד את החולה ואת בני משפחתו במצב כלכלי קשה הנגרם עקב אובדן ימי עבודה, צורך ברכישת מכשירים רפואיים, צורך בקבלת טיפולים מיוחדים, הסעות וכדומה. ביטוח זה מעניק פיצוי כספי במקרה של גילוי מחלה קשה (וזאת בשונה מביטוח בריאות שנועד לכסות טיפולים ושירותים רפואיים שונים במודל של החזר הוצאות) ומסייע בהתמודדות הכלכלית עם העלויות הנלוות אליה.

ביטוח חיים

ביטוח החיים מעניק פיצוי כספי למוטבים של בעל הפוליסה בצורת תשלומים חודשיים או כפיצוי חד פעמי במקרה בו המבוטח ילך לעולמו לפני סיום תקופת הפוליסה. הפיצוי הכספי נועד לספק למוטבים בסיס כלכלי אשר יאפשר להם לשמור על אותה רמת חיים טרם פטירתו של המבוטח.

הצורך בביטוח בריאות

הכיסוי הקיים כיום במערכת הבריאות הציבורית וקופות החולים מעניק פתרון חלקי וחסר עבור מצבים כגון; השתלות איברים, תרופות מצילות ומאריכות חיים שאינן בסל הבריאות, מחלות קשות וניתוחים וטיפולים מיוחדים בארץ ובחו"ל. ביטוח בריאות פרטי מאפשר למבוטח בחירה ושליטה מלאה על הטיפול הרפואי. בתקופה מורכבת של מצב רפואי הביטוח מעניק כיסוי להוצאות השונות ומגן עלינו ועל הנכסים שצברנו. באמצעות הכיסוי הביטוחי נוכל להימנע מתשלום הוצאות דוגמת אלו, ונבטיח את חסכונותינו הצבורים.

הצורך בביטוח אובדן כושר עבודה

מחלה או תאונה עשויים לפגוע ביכולתנו לעבוד ולפרנס את משפחתנו. ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח הכנסה חודשית, כתחליף למשכורת. במקרה של אובדן כושר העבודה באופן חלקי או מלא בשל מחלה או תאונה, ביטוח אובדן כושר עבודה יספק לעובד ולמשפחתו הגנה ממצבים בהם תהיה פגיעה כלכלית למשך תקופה ממושכת של חודשים ואף שנים, דבר אשר עלול להוביל את המשפחה לקריסה כלכלית.