תכנון פיננסי הוליסטי.

תכנון פיננסי הוליסטי הינו שיטת ניהול מקיפה וממושכת של כלל הנכסים הפיננסים והפנסיונים, מטרת התכנון לייצר פתרונות כלכליים, מתוכננים מראש ומותאמים לצרכיו המשתנים של הלקוח ובני משפחתו הן בהונו האישי והן בהונו המשפחתי.

כיצד אנחנו עושים זאת? ראשית ריכוז ניהול כספיכם אשר מפוזרים בין מספר גורמים נפרדים (בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח ועוד) מקטין את ניגוד האינטרסים ובעצם כך מאפשר לשים את טובת הלקוח בראש ובראשונה, ולבצע בחינה מקיפה של התיק הפנסיוני

התוצאה = הבנה מעמיקה וקבלת תמונה כוללת של כלל הנכסים אל מול כלל ההתחייבויות והסיכונים אליהם חשוף הלקוח, התאמה של התיק הפנסיוני והפיננסי בזמן אמת לשינויים ברגולציה ובתנאי השוק, תוך הקניית בטחון ושקט נפשי ללקוח ולבני משפחתו. כל אלו יאפשרו לנכסי הלקוח לשרת את מטרותיו בצורה הטובה והיעילה ביותר.

אנו בעיטם מאמינים, שתכנון פיננסי ופנסיוני מקצועי הינו הליך משמעותי ביותר, ובעל חשיבות רבה לאורח החיים ועתיד לקוחותינו. תנו למומחים שלנו לעשות את מה שאנחנו הכי טובים בו, לדאוג לכם.

קרן פנסיה

קרן פנסיה הינה מוצר פנסיוני – שמטרתו להבטיח לעובד שכיר ולעובד עצמאי תשלום חודשי לכל ימי חייו עם הגיעו לגיל פרישה (פנסיית יסוד), וכן במקרה של נכות, ופנסיה לשאירים במקרה של מות העובד (פנסיה מקיפה). למעשה, קרן פנסיה הינה מכשיר לחיסכון פנסיוני שנועד לשלם לנו החוסכים משכורת חודשית (פנסיה) שתחליף את הכנסה שיש לנו היום מעבודה בהגיענו לגיל פרישה (גיל הפרישה כיום הינו 67 לגברים ו 62 לנשים).

קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה מוצר פנסיוני - שמטרתו חיסכון לטווח בינוני, כאשר לאחר 6 שנים ניתן למשוך את הכספים בפטור מלא ממס רווחי הון. בדרך כלל אל קרן ההשתלמות מבוצעות הפקדות בשיעור של 2.5% עובד, ו – 7.5% מעסיק, או הפקדות של חוסכים עצמאים ושכירים בעלי שליטה. חשוב לציין, כי למוצר זה קיימת הגבלה שנתית להפקדות, וכל הפקדה שהינה מעבר לתקרה הקבועה מחויבת במס רווחי הון. בנוסף לכך, באפשרותך להגדיר את המוטבים בפוליסה.

קופת גמל

קופת גמל הינה מוצר פנסיוני – שמטרתו חיסכון פנסיוני לטווח ארוך, חשוב לציין שבקופת גמל לא קיימים כיסויים בעלי רכיב ביטוחי, כלומר כל ההפרשות הנן לטובת חיסכון בלבד. את קופה הגמל ניתן למשוך לאחר גיל פרישה (גיל הפרישה כיום הינו 67 לגברים ו 62 לנשים) כקצבה חודשית. בבסיסה מטרת קופת הגמל הינה חיסכון כספים לצרכים פנסיונים, אך לאור השינויים האחרונים שחלו בתקנות קופות הגמל קופת הגמל הפכה לכלי מעולה לחיסון לטווח ארוך גם למטרות אחרות. בנוסף לכך, באפשרותך להגדיר את המוטבים בפוליסה.

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה הינה מוצר פיננסי – שמטרתו חיסכון לטווח קצר-בינוני או לטווח ארוך. מוצר זה מקנה שתי אפשרויות לחוסכים, האחת לחסוך לכל מטרה בחיסכון לטווח קצר או בינוני, כאשר את החיסכון ניתן יהיה למשוך בכל שלב ללא קנסות יציאה, בכפוף לתשלום מס רווחי הון. האפשרות השנייה הינה חיסכון לטווח ארוך, אשר מקנה הטבות מס משמעותיות ביחס לתוכניות חיסכון והשקעה אחרות. מטרת קופת הגמל הינה חיסכון כספים לצרכים פנסיונים, כאשר בעתיד יתאפשר להעביר את הכספים לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים לצורך קבלת קצבה חודשית לאחר הפרישה.

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הינו מוצר פנסיוני – שמטרתו חיסכון פנסיוני מבוסס על חוזה, בין הלקוח ובין חברת הביטוח, כאשר הפוליסה מגדירה את תנאי המוצר, דמי הניהול שישולמו, עלות הכיסוי הביטוחי מסלול ההשקעה ואת אופן קבלת הקצבה החודשית. היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח. בניגוד לקרן הפנסיה, ביטוח מנהלים נחשב למוצר גמיש המאפשר לך לרכוש את הכיסויים אותם אתה צריך במקרה של אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות (ביטוח חיים). בנוסף, באפשרותך להגדיר את המוטבים בפוליסה.

פוליסות חיסכון

פוליסת חיסכון הינה מוצר פיננסי – שמטרתו השקעה לטווח בינוני, כאשר החוסך בפוליסות חיסכון בוחר מסלול השקעות מסוים המתאים לו, ויכול לעבור בין המסלולים השונים שמציעה החברה ללא עלות וללא תשלום מס רווחי הון, עד לרגע שיחליט בפועל למשוך את הכסף מפוליסת החיסכון ולהעבירו לחשבונו. בפוליסות חיסכון, קיימים מספר מסלולי השקעה שונים בהתאם לצרכיו וטעמיו של הלקוח. יש לציין, שכלי זה הוא כלי לחיסכון והשקעה בלבד ללא שום רכיב ביטוחי. למשקיעים בפוליסת חיסכון קיימת הטבת מס - תקנה 125ד' לפקודת מס הכנסה (למשקיעים שנולדו לפני שנת 1948) (ראה פירוט תקנה 125ד').