דמי ניהול

תנאי הלוואות

תנאי הלוואות פנסיה וגמל

פרטי חשבון להעברה

דרכי התקשרות

מפקח – אלעד גרוס אוחנה   eladgros@menoramivt.co.il     054-7107049 

דסק סוכנים –  agent@menoramivt.co.il

הלוואות –  loan_team@menora.co.il